İç Oğuz'a Dış Oğuz'un Asi Olup Beyrek'in Öldürülmesi Hikayesi

Dede Korkut Hikayeleri | Mavi ve Edebiyat

İç Oğuzların en büyük beylerinden birisi de Salur Kazan idi. Dış Oğuz beyleri Salur Kazan'ın yaptığı işleri beğenmeyerek ona düşman oldular. Salur Kazan'ın bundan haberi yoktu, bu nedenle Salur Kazan, emrindeki askerlerinden biri olan Kılbaş'ı yolladı ve neler olup bittiğini öğrenmesini istedi. Kılbaş, Dış Oğuz beylerinin yanına gitti ve Kazan'ın başına musibet geldiğini söyleyerek yardım istedi. Halbuki Kazan'ın başına herhangi bir musibet gelmemişti. Dış Oğuz beyleri ise Kazan'a düşman olduklarını söyleyerek yardım etmeyeceklerini belirttiler.  Bu şekilde Dış Oğuzların düşman oldukları kesinleşti.


Dış Oğuz beyleri toplanıp hep birlikte Kazan'a asi oldular ve Kazan'ın en iyi adamlarından olan Beyrek'i çağırarak onun da kendilerine katılmalarını istediler; ama Beyrek, Kazan'a asi olmak istemedi. Kazan' bağlılığını belli eden Beyrek'i orada öldürdüler. Beyrek'in haince öldürüldüğünü duyan Salur Kazan çok üzüldü, yedi gün boyunca ağladı. Beyrek ölürken bir vasiyet bırakmıştı. Bu vasiyette Salur Kazan'ın intikam almasını istemişti. 

Yedi gün boyunca çadırından çıkmayan Kazan'ın yanına Kılbaş ve diğer beyler giderek Beyrek'in vasiyetini söylediler. Bunun üzerine Salur Kazan askerlerini ve cephanesini toplayarak Dış Oğuz beylerinin asiliğini bastırmak için yola koyuldu. Beyrek'in intikamını bizzat kendi almak istiyordu. Dış Oğuz beyleri de Salur Kazan'ın geldiğini duyarak savaş hazırlıklarına başladılar. Dış ve İç Oğuz beyleri bir meydanda buluştular. Herkes kendine bir rakip seçerek mücadeleye giriştiler. 

Beyrek'i haince öldüren Kazan'ın dayısı Uruz ile Salur Kazan birbirlerine rakip oldular. Salur Kazan, Beyrek'in intikamını almak için dayısı Uruz'u öldürmek istiyordu. Diğer beyler de kendi aralarında mücadeleye giriştiler. Kanlı bir savaş başlamıştı. Uruz ile Salur Kazan dövüşürken Salur Kazan, Uruz'a mızrak saplayarak atından düşürdü. Uruz'un attan düştüğünü gören Salur Kazan'ın kardeşi Kara Güne, atından inerek Uruz'un başını kesti. Uruz'un öldüğünü gören diğer Dış Oğuz beyleri de pes ettiler ve Salur Kazan'ın ayağına kapanarak af dilediler. Salur Kazan da onları affederek bu isyanı bastırdı.

İç Oğuz beyleri bir ziyafet vererek bu zaferi kutladılar. Savaşta kazandıklarını kendi aralarında bölüştüler. Bu zaferi duyan Dede Korkut da gelerek şanlı beyleri övdü ve onlara bol bol dua ederek koşmalar okudu. 

Dış Oğuz beylerinin İç Oğuz'a asi olmasını konu alan hikayemiz bu şekilde son buluyor. Beyrek'in ölmesi beni biraz üzse de hainlerin cezasını bulması ile mutlu bir sona ulaşıyor. 

Dede Korkut Hikayeleri hakkında daha çok bilgi almak ve diğer hikayelerin özetlerini incelemek isterseniz aşağıda okumak istediğiniz yazıya tıklayarak okuyabilirsiniz. 

Dede Korkut Kimdir? Dede Korkut Hikayelerinin Önemi Nedir?
Kazan Bey'in Oğlu Uruz Bey'in Tutsak Olması Hikayesi 
Deli Dumrul Hikayesi  
Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Hikayesi
Kazılık Koca Oğlu Yiğenek Hikayesi
Tepegöz Hikayesi 
Begil Oğlu Emren Hikayesi  
Uşun Koca Oğlu Segrek Hikayesi 
Salur Kazan'ın Tutsak Olup Oğlu Uruz'un Çıkarması Hikayesi

Hiç yorum yok:

Yorumlarınız Bizim İçin Kıymetlidir, Düşüncelerinizi Paylaşırsanız Seviniriz :)

Blogger tarafından desteklenmektedir.